Kontraindikationer

 

Behandlingen utförs inte om följande instämmer:

  • Graviditet
  • Cancer
  • Infektion i kroppen
  • Nedsatt leverfunktion

Vad händer i kroppen?

Cryo T-Shock skapar en termisk chock där cryoterapi (kyla) behandlingar följs av behandling med hypertermi (värme) på ett säkert sätt genom ständig rörelse på huden med en handenhet. Cryoterapi stimulerar huden och vävnaden, vilket påskyndar all cellaktivitet och har visat sig vara mycket effektiv vid huduppstramning och skulptering. Fettceller är mer sårbara för kyla än omkringliggande vävnad, vilket gör att man inte behöver vara orolig för att skada andra organ. Cryoterapi orsakar det som kallas fettcellapotos, en naturlig kontrollerad celldöd. Detta leder till frisättning av cytokiner och andra inflammatoriska mediatorer som gradvis eliminerar fettceller och minskar tjockleken på fettlagret. 

Thermoterapi ökar elasticiteten och spänsten i huden och ökar kollagenproduktionen. Värmen gör också att du får större effekt av cryoterapin eftersom kroppen reagerar snabbare på temperaturskillnaden. När du går ner vikt minskar fettceller i storlek men stannar i kroppen med potential att öka storlek. Med Cryo T-Shock kristalliseras cellerna och fettet elimineras naturligt genom lymfsystemet, blod och urin. Därav är det möjligt att punktbehandla lokala fettansammlingar.


Vad betyder toning?

 

Cryo T-Shock-toning är perfekt för kroppsdelar där lös hud är ett problem. Toning används för att strama upp huden till exempel efter viktminskning eller graviditet. Toning är ett speciellt utformat program för att strama upp och släta ut huden utan att minska fettet.


Hur många gånger behövs det?

 

Bästa resultat har dokumenterats efter antigen 4-8 behandlingar vid en toning (huduppstramning) eller 4-6 behandlingar vid en fat removal. Processen som sätts igång när kroppen utsätts för varma och kalla temperaturer kallas för apoptosis. Dvs att det sker en gradvis degenering och eliminering av döda fettceller. Detta tar ca 14 dagar och kroppen fortsätter att reducera kvarvarande fettceller i upp till 2månader. Det slutliga resultatet bör alltså ses först efter 6-8 veckor. 

 Allt beror såklart på förutsättningar och önskemål. Vissa får redan mycket effekt efter endast en behandling.